Afschaffing kaasroute wellicht uitgesteld tot 15 december 2020

Midden juni 2020 werd een wetsvoorstel ingediend om buitenlandse notariële akten waarbij roerende goederen zoals aandelen worden geschonken door een Belgisch rijksinwoner moeten geregistreerd worden in België.

Afschaffing kaasroute wellicht uitgesteld tot 15 december 2020

Midden juni 2020 werd een wetsvoorstel ingediend om buitenlandse notariële akten waarbij roerende goederen zoals aandelen worden geschonken door een Belgisch rijksinwoner moeten geregistreerd worden in België. Dat heeft natuurlijk tot gevolg dat over die schenking in België schenkbelasting zal moeten betaald worden.

Aanvankelijk stond op de planning om die regeling vanaf 1 december 2020 in werking te laten treden, maar door de opsplitsing van het wetsvoorstel na advies van de Raad van State was het niet zeker of die datum nog haalbaar was. De commissie Financiën heeft daarom voorgesteld om die datum met twee weken te verschuiven, nl. naar 15 december 2020.