Corona-update: ouderschapsverlof voor zelfstandigen voor 31.12.2020 aanvragen

Voor zelfstandigen die gedurende de coronacrisis geconfronteerd werden met de zorg van een kind gedurende één van de volledige maanden mei tot en met september 2020 voerde de overheid een tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen in.

Corona-update: ouderschapsverlof voor zelfstandigen voor 31.12.2020 aanvragen

Voor zelfstandigen die gedurende de coronacrisis geconfronteerd werden met de zorg van een kind gedurende één van de volledige maanden mei tot en met september 2020 voerde de overheid een tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen in. De uitkering bedraagt maandelijks € 532,24 of € 875 voor alleenstaanden.

Elke zelfstandige in hoofdberoep en meewerkende partners en zelfstandigen in bijberoep die de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen (volgens inkomen in 2017) betalen van een zelfstandige in hoofdberoep kunnen van dit systeem gebruik maken. De aanvraag moest ingediend zijn voor 30 september 2020 bij het sociaal verzekeringsfonds, of voor 31 december 2020 indien de aanvraag betrekking heeft op de maanden juli, augustus en september. Het is mogelijk voor beide zelfstandigen-ouders om de aanvraag in te dienen. Zelfstandigen die reeds andere sociale zekerheidsuitkeringen verkrijgen voor deze maanden, zoals het overbruggingsrecht hebben geen recht op deze uitkering.